• слайд 1
  • слайд 2
  • слайд 3
Хорошівська селищна рада

Регламент ради

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Хорошівської селищної ради

Харківського району Харківської області

VII скликання

 

І. Загальні положення

1. Хорошівська селищна рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її та в її інтересах функції
і повноваження  місцевого  самоврядування,  визначені  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституцією України, іншими Законами  України та  нормативно-правовими актами, а також даним Регламентом, несе відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством України.
1.2 Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.   
2. Регламент Хорошівської селищної ради має силу нормативного акту, що визначає:
•    порядок скликання та порядок роботи сесій ради;
•    формування її органів;
•    процедуру підготовки, розгляду та прийняття рішень та інших процедурних питань;
•    функції органів ради та її посадових осіб.
3. Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на її території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради.

 

Завантажити регламент